IT Arkitekt

 

Assignment Description

Uppdraget som it-arkitekt innebär att leda och samordna it-arkitekturella frågor mellan flera nationella huvudmän i Kundens regeringsuppdrag.

I uppdraget ingår också att Leverantören ska dokumentera för Kundens räkning och kompetensöverföra till relevant personal hos Kunden.


Ska-krav

  • Konsulten ska ha kompetensnivån hög inom området att arbeta som it-arkitekt inom systemutvecklingsdomänen.
  • Konsulten ska ha kompetensnivån hög inom området att dokumentera förslag till realisering i text och modeller.
  • Konsulten ska ha kompetensnivån hög inom området arbeta med strategiska frågeställningar för hur it-stöd ska möta verksamhetens målbild och strategier.
  • Konsulten ska ha kompetensnivån hög inom område tledning och koordinering med kompetens att leda och samordna en grupp av it-arkitekter i gemensamt arbete.


Bör-krav

  • Konsulten bör ha kompetens inom området agilt arkitekturarbete och agil systemutveckling (50 %).
  • Konsulten bör ha kompetens inom området arkitekturutveckling av integrationsarkitektur för integration och meddelandebaserat informationsutbyte mellan flera huvudmänoch organisationer(50 %).


Omfattning

50%


Period

2020-08-10 tom 2020-12-31


Språk

Svenska

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Stockholm

Rålambsvägen 69
112 56 Stockholm Directions jobb@northab.com View page

Workplace & culture

With us you get

  • The opportunity to work with experienced colleagues.
  • The opportunity to be seen as an individual and grow together with other developers.
  • Freedom of use your knowledge and creativity to make difference.
  • Freedom of work from home as long as customer happy with that.
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor