PMO/Projektadministratör/Projektledare (121T)

 

Till vår kund söker vi en PMO/Projektadministratör/Projektledare med 4-8 års erfarenhet av liknande uppdrag.


Jobbeskrivning:

MCI (Managing Customer Information) projektet är syftar till att förflytta kundensbefintliga gemensamma masterdatalösning för hantering av kundinformation till nya lösningar. Målet med förflyttningen är att förstärka förmågan att hantera och tillgängliggöra gemensam kvalitetssäkrad operativ information. De nya lösningarna ska möjliggöra effektiv hantering av gemensamma masterdata, till exempel kunder och finansiella motparter, och också göra det möjligt att i de olika kundmötena i realtid ha tillgång till den kundinformation som krävs för att realisera marknadens bästa kundmöte.

Projektet går i höst in i en implementerande fas. En produkt ska upphandlas och en implementatör ska stötta i implementationen som kommer pågå i faser fram till 2022.


Det finns många intressenter av detta projekt. Konsumerande system, bolag hos kunden, de olika affärsenheterna inom bolaget..


Projektet är under transformation från vattenfall till en lean agil set-up.


PMO/Projektadministratören ska stötta Portfolio Management och Product Management genom denna spännande resa. Du kommer att ingå i ett kul kreativt team där du förväntas se helhet och ta ansvar. Att ta tag i saker som behöver tas tag i och att du har en blick för det.


I arbetsuppgifterna ingår:

 • Controlling
 • Samla in och kontrollera ekonomiskt utfall och sammanställa rapport på ekonomiskt utfall inför varje styrgrupp
 • Sammanställa ekonomisk prognos för projektet och intressenter som projektet finasierar
 • Sammanställa rapport med aktiverbara kostnader till ekonomi och finans varje månad
 • Kontrollera och påminna projektmedlemmar om tidrapportering
 • Bottom-up summeringar från Copernicus och Fakturafil från leverantör. Allokering av kostnad till korrekt team
 • Avstämning och felhantering av Pumarapport. Säkerställa att bokningar är korrekta
 • Kommunikation
 • Ansvara för att kommunikationsplanen
 • Säkerställa att kommunikation till projektets intressenter sker samordnat
 • Ansvara för den interna kommunikationen inom projektet
 • Säkerställa att input till artiklar och projektsiten tas fram och att kommunikationen kring projektet är intressant och relevant för målgrupperna.
 • Riskhantering


 • Hålla samman projektets riskarbete
 • Genomföra riskanalyser och rapportera status i riskhantering till olika intressenter
 • On-boarding. Hålla samman on och off-boarding av projektmedlemmar
 • Administrativt stöd. Framtagande av t.ex. presentationsmaterialKompetenskrav:

Detta är en roll som kräver flexibilitet, lyhördhet och initiativförmåga och mycket god samarbetsförmåga och kunskap inom följande områden:

 • Projekt-controlling, kunskap från att arbeta med ekonomisk uppföljning och rapportering
 • Kommunikation, god skriftlig kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
 • Riskhantering, kunskap om att leda och rapportera riskhanteringsarbete
 • God administrativ förmåga
 • God förmåga att arbeta i MS Office och kommunikationsplattformar t.ex. MS Teams och Sharepoint
 • Ordning och reda


Meriterande erfarenheter

 • Liknande roller i större förflyttningsprojekt
 • Erfarenhet av att arbeta med införande av nya affärssystems
 • Förändringsledning
 • Lean agilt arbetssätt och SAFe införande


OBS. Ansök senast 22/06

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Stockholm

Rålambsvägen 69
112 56 Stockholm Directions jobb@northab.com View page

Workplace & culture

With us you get

 • The opportunity to work with experienced colleagues.
 • The opportunity to be seen as an individual and grow together with other developers.
 • Freedom of use your knowledge and creativity to make difference.
 • Freedom of work from home as long as customer happy with that.
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor