Systemansvarig IT - Nivå 3

 


Specifikation:

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät har drygt 600 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg, har även kontor i Sundsvall och Sollefteå.

Beskrivning av nivå 3: Hög kompetens och utbildning inom aktuellt området. 5-9 års erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp. Kan arbeta självständigt. 

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att utifrån Svenska Kraftnäts förvaltningsplan leda och genomföra arbetet för de system som innefattas i ansvaret. 
Rollen innebär att vara IT-leveransansvarig för åtaganden av systemen, men även att operativt hantera installationer, konfigurationer och uppgraderingar med ett nära samarbete med andra IT-förvaltningar och projekt. Resor kan förekomma i Norden/Europa. Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Svenska kraftnät i det löpande arbete som utförs av Svenska kraftnät. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Svenska kraftnät)

Arbetsuppgifter

I nära samarbete med övriga medarbetare i IT-förvaltning, externa leverantörer och projekt kommer uppdragstagaren t.ex. ha följande arbetsuppgifter och ansvar:
 • Ansvara för systemets vidmakthållande
 • Driva och utföra uppgraderingar och systemförbättringar
 • Installera, konfigurera och i övrigt iordningställa nya miljöer, t.ex. för tillkommande behov framöver.
 • Följa upp och samordna med andra IT-förvaltningar, driftsorganisationer och intern personal
 • Ansvara för samordning av olika typer av tester samt även kunna genomföra delar av dem själv
 • Rapportera incident- och tillgänglighetsstatistik samt status och avvikelser
 • Agera första eskaleringspunkt avseende IT-incidenter för sina system och delta i felsökning och samordning av insatser. Eskalera avvikelser från avtalade åtaganden
 • Uppdatera dokumentation för systemen t.ex. drift- och förvaltningsanvisningar respektive systemberoenden
 • Delta i arbete med IT-säkerhet genom att bistå vid risk- och sårbarhetsanalyser, omvärldsbevaka IT-säkerhet mm
 • Koordinera och driva IT-förändringsfrågor tillsammans med externa intressenter och systemleverantörer samt bidra i avtalshantering
 • Bistå vid teknisk kravspecificering och framtagande av nya lösningar
 • Bistå vid utarbetning av förvaltningsplan, planera för systemunderhåll, samt planera och genomföra förändringar
 • Delta i arbetsgrupper för IT-frågor kring systemen.

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal nivå 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Svenska kraftnät gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Svenska kraftnät.

Placering

Svenska kraftnäts lokaler i Sundbyberg. Resor kan förekomma (in- och utrikes).

Omfattning

Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden.
 • Skall- och börkrav för uppdraget i punktform:

  Skallkrav

  Utbildning (Svenska kraftnät kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat):
  • Högskole-/universitetsutbildad inom IT minst 120 p/180hp eller motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt
  Kompetens och Erfarenhet:
  • Minst 5 års arbetslivserfarenhet av tekniska miljöer, vidareutveckling, vidmakthållande, installationer och systemdrift.
  • Minst 3 års arbetslivserfarenhet av samordning och kommunikation mot externa och interna parter.
  • Minst 2 års arbetslivserfarenhet av informationsutbyten/XML.
  • Minst 2 års arbetslivserfarenhet som projektledare/delprojektledare/teknisk projektledare eller motsvarande.
  • Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska muntligt och skriftligt.

  Börkrav

  • Arbetat med systemintegration och meddelandeformat (uppfyllt börkrav ger ett prisavdrag på 100 kr på utvärderingspriset)
  • Arbetat med etablerade projektmodeller (uppfyllt börkrav ger ett prisavdrag på 100 kr på utvärderingspriset)
  • Arbetat med etablerade förvaltningsmodeller (uppfyllt börkrav ger ett prisavdrag på 100 kr på utvärderingspriset)

  Annat

  Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Svenska kraftnät förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.
  • God samarbetsförmåga och initiativförmåga
  • Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
  • Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
  • Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
  • Arbetar självständigt och målinriktat
  • Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
  • Förmåga att arbeta i grupp

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Stockholm

Rålambsvägen 69
112 56 Stockholm Directions jobb@northab.com View page

Workplace & culture

With us you get

 • The opportunity to work with experienced colleagues.
 • The opportunity to be seen as an individual and grow together with other developers.
 • Freedom of use your knowledge and creativity to make difference.
 • Freedom of work from home as long as customer happy with that.
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor