Project Manager SAP

Brinner du för projektledning/release management i SAP-världen ? Kan du SAP Retail ? Vill du jobba 18 månader hos en välrenommerad kund i Stockholm ? Ansök nu !
Scroll to content

 

Projektbeskrivning

Hos kunden pågår ett program som innebär en modernisering och standardisering av berörd verksamhet genom att implementera SAP S/4 och utveckla framtidens processer och arbetssätt.


Programmet är indelat i två etapper med olika faser och befinner sig nu i uppstartsfas av Etapp2. Inom Etapp2 kommer nya eller ändrade förmågor inom Inköp och kategori, pris och kampanj, logistik, finans och butik att realiseras. Etapp2 innehåller även en stor mängd gränssnitt och beroende till andra system. Ett stort antal medarbetare kommer att utbildas i de nya processerna.


Programmet är ett strategiskt initiativ för kunden som helhet och dess påverkan på verksamheten är omfattande, tillika är det en möjliggörare för flera av övriga strategiska initiativ. Följaktligen kommer det att vara det högst prioriterade IT-programmet under kommande år.


Rollbeskrivning

Ansvar och aktiviteter som ska genomföras inom ramen för uppdraget:

Vi letar efter dig som kan leda ett team genom design, test och utrullning och framförallt utbildning och av nya processer till våra samtliga butiker. Du hjälper oss att skapa effektiva, underhållsvänliga och väl förankrade butiks-processer och lösningar med fokus på användarvänlighet, effektivitet och välutbildad personal. Du har stor erfarenhet av utrullning av processer och systemlösningar inom större butiksnät inom Retail. Den andra stora delen är att säkerställa förändringar i integrationer och Store Operation legacy system genomföras i takt med programmet i samarbete med dessa strömmar i programmet.


Du har flera års erfarenhet av,

 • Att arbeta som projektledare för större utvecklings- och utrullningsprojekt inom Retail.
 • Att arbeta med butiksprocesser inom Retail
 • Att ha genomfört uppdrag/projekt där du effektivt kommunicerar med verksamheten genom att kombinera dina tekniska färdigheter med god kommunikationsförmåga. Du behärskar förstås både svenska och engelska i tal och skrift.
 • Att ha en mycket god förståelse för affärsprocesser, definitioner och nyckeltal, inom hela dagligvaruretail och hur de relaterar data med tillhörande IT-system.
 • Att leda förändring med komplex intressentbild

 

Ansvarsområden

 • Verksamhetsprojektledare för Store Operations
 • Planera, driva och följa upp arbetet inom Store Operations
 • Arbeta med programmets roadmap, transitionsplan och målarkitektur
 • Var single point of contact och bryggan mellan programmet och Store Operation hos kunden med hjälp av förändringsledare från Store Operation, IT inkl. butiksdriftens IT-funktioner, IT-leverantörer och andra strategiska initiativ bland annat inom customer experience, varuförsörjning m.m.
 • Hålla ihop Store Operations lösningen tillsammans med butiksdrift och föreningar.
 • Identifiera och analysera affärsbehov och strategier för att hitta hållbara, långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar som möter programmets krav på tid och kvalitet.
 • Tillse att Store Operations processer och lösningar är samordnade ur ett end2end perspektiv
 • Nära samarbete med övriga verksamhetsprojektledare, projektledare och arkitekter inom programmet.
 • Underlätta beslutsprocesser rörande förändringar inom butik såväl som i specifika system (SAP-plattform), bl.a. genom faktabaserade analyser och framtagande av beslutsmaterial.
 • Nära samarbete med Master Data-, Integrations/Legacy-, Migrerings- och Analys- strömmen.


Teknisk miljö

SAP S/4 HANA, SAP Solution Manager, CAR, PMR, MDG samt befintlig legacy


Kompetenskrav

 • Ha ett affärs-, kund- och lösningsorienterat mindset och är skicklig när det gäller att hantera många intressenter inom verksamheten och IT.
 • Erfarenhet från att arbeta med omfattande utvecklings och komplexa utrullningar, processer och informationsflöden
 • En solid förståelse av SAP, förståelse av SAP Retail är en fördel.
 • Starka analytiska färdigheter - kan förstå komplexa problem och föreslå kreativa metoder för att lösa dem.
 • God förmåga att leda och driva ett team mot uppsatta mål
 • Kunskap om leveranskedjeprocesser och systemlandskap för stora detaljhandlare är en fördel.
 • Kunskap om butiks processer och butikssystem
 • En bra workshop ledare med solid presentationsförmåga
 • Mycket god kommunikativ förmåga till olika intressenter, från medarbetare till ledning


Personliga egenskaper

Mogen, orädd, drivande, strukturerad, kommunikativ, duktig på att hantera många olika intressenter, hög stressnivå, lösningsorienterad

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Stockholm

Rålambsvägen 69
112 56 Stockholm Directions jobb@northab.com View page

Workplace & culture

With us you get

 • The opportunity to work with experienced colleagues.
 • The opportunity to be seen as an individual and grow together with other developers.
 • Freedom of use your knowledge and creativity to make difference.
 • Freedom of work from home as long as customer happy with that.
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor